Filozofija

uredi
 • Folozofija je ozaveščen (v zavest povzdignjen) upor proti slehernemu klišeju. (Theodor W. Adorno)
 • Večen nič je OK, če si zanj primerno oblečen. (Woody Allen)
 • Ne samo, da ni Boga, poskušaj dobiti vodovodarja ob koncu tedna. (Woody Allen)
 • Na splošno izzivajo nevoščljivost prav dobrine, ki izvirajo iz naključja. (Aristotel)
 • Res je, da površno znanje filozofije nagiblje človekovega duha k ateizmu; poglobljena filozofija pa vrača človekovega duha religiji. (Francis Bacon)
 • Zgodovina dela ljudi modre, poezija duhovite, matematika ostroumne, naravna filozofija globokoumne. (Francis Bacon)
 • Zunaj tistega, kar je lastno človeškemu, ni nič komičnega. (Henri Bergson)
 • Verjeti le, kar je možno, ni vera, temveč le filozofija. (Thomas Browne)
 • Izoblikovati moramo načelo varnosti, ki bo lahko obravnavalo nevarnost revščine in okoljskega propada z enako pozornostjo in nujnostjo, kot če bi šlo za nevarnost vojne. (Gro Harlem Brundtland)
 • Nič tako nesmiselnega ni mogoče reči, česar ne bi bil že rekel kakšen filozof. (Cicero)
 • Nevednost in praznoverje sta vedno tesno in celo matematično povezana. (Fenimore Cooper)
 • Filozofija vzame religiji vse razloge za obstajanje... Kot znanost duha gleda na religijo kot pojav, prehodno zgodovinsko dejstvo, psihično stanje, ki se ga da preseči. (Frederick Crace)
 • Filozofija vzame religiji vse razloge za obstajanje... Kot znanost duha gleda na religijo kot pojav, prehodno zgodovinsko dejstvo, psihično stanje, ki se ga da preseči. (Benedetto Croce)
 • Umetnost in filozofija sta predvsem poskus razumevanja človeške duše in njenih najskrivnejših vzgibov, in vsaj od Freuda dalje vemo, da smo predvsem bitja željá. (Sandi Cvek)[1]
 • Dr. Janez Krek je svoj prej omenjeni intervju za Mladino končal s priznanjem, da bo treba spremeniti filozofijo, saj bi morala šola izobraževati in vzgajati tako, da bi otrok, ko odraste, znal presojati, kaj ustreza trajnostno zasnovanemu življenju in kaj ne, in v skladu s tem tudi ravnati. Z izrazom »sprememba filozofije« je dr. Krek seveda mislil »spremembo načina razmišljanja«, do katere bo moralo priti v sistemu vzgoje in izobraževanja, in seveda ima pri tem prav. A ta sposobnost presoje, kaj ustreza trajnostno zasnovanemu življenju in kaj ne, in ta sposobnost ravnanja v skladu s tem spoznanjem, ima tudi svoje ime. In sicer prav – filozofija! (Sandi Cvek)[2]
 • Nisem med tistimi krutimi filozofi, ki terjajo od svojih modrijanov, da so brezčutni. (René Descartes)
 • Vsa filozofija je kot drevo, katerega korenine so metafizika; deblo je fizika in veje iz tega debla so vse druge znanosti, ki se zožijo v tri poglavitne: medicino, mehaniko, in moralo. Menim, da je najvišja in najpopolnejša morala ob znanju vseh drugih znanosti zadnja stopnja modrosti. (René Descartes)
 • Pred časom sem poskušal biti filozof; vendar ne vem zakaj, vedno se mi je prikradla dobra volja. (Oliver Edwards)
 • Z vljudnostjo je kot z drugimi vrednotami: ko jih uporabimo, jih je treba vnovič ovrednotiti. (Albert Engstrom)
 • Mesec ni drugega kot krožeči afrodiziak, božje subvencioniran, da spodbuja svet k naraščajočemu številu rojstev. (Christopher Fry)
 • Lahko bi rekli, če mi je dovoljeno tako se izraziti, da je gospod Voltaire vreden sam za vso akademijo. (Friderik II. Veliki)
 • Danes velja za filozofijo vse, kar lahko najde mesto v diskusijah različnih šol ali kar se v njih obnese. (Maria Fürst)
 • Naša najbolj odkrita dejanja so hkrati tudi najbolj preračunljiva. (Andre Gide)
 • Hvaležnost se skisa kot mleko, če ni posoda, v kateri ga hranimo, dlakocepsko čista. (Remy de Gourmont)
 • Sem samo eden. Pa vendar eden. Vsega ne zmorem, pa vendar nekaj zmorem. In ker ne zmorem vsega, ne bom odklonil, da storim tisto kar zmorem. (Edward Hale)
 • Ničesar ne storimo dobro, če ne prenehamo misliti, kako bomo to storili. (William Hazlitt)
 • Filozofija je v bistvu neaktualna, ker pripada tistim redkim stvarem, katerih usoda je, da nikoli ne morejo srečati takojšnjega odmeva v današnjem dnevu in nimajo več pravice, da bi jih srečale. (Martin Heidegger)
 • Grem po poti, ki jo narekuje previdnost z gotovostjo mesečnika. (Adolf Hitler)
 • Filozof naj pride tja, kjer ni župnika. Grob je mesto filozofije. Filozof je le župnik na svobodi. (Victor Hugo)
 • Najti slabe razloge za tisto, kar človek verjame, iz drugih slabih razlogov - to je filozofija. (Aldous Huxley)
 • Filozofija pomeni: biti na poti. Njena vprašanja so pomembnejša od odgovorov, a vsak odgovor se ponovno pretvori v novo vprašanje... (Karl Jaspers)
 • Nikoli se ne pogajajmo iz strahu, vendar se nikoli ne bojmo pogajati. (John F. Kennedy)
 • Kaj lahko spoznam? Kaj moram storiti? Kaj smem upati?
 • Recimo smelo: filozofirati pomeni pojasniti jasno z nejasnim. (Jules Lagnea)
 • Kaj je prava veličina, če ne tista, ki je ni mogoče meriti niti izpolniti? (Jules Lagnea)
 • Basni la Fontainea so prej trda, hladna in samoljubna filozofija starca kot pa ljubeča, širokosrčna, naivna in dobra otroška filozofija. To je žolč. (Alphonse de Lamartine)
 • Filozofija se razločuje od učenosti, kot se tisto, kar je razum, razločuje od tistega, kar je dejstvo. (Gottfried Wilhelm Leibnitz)
 • Kaj je konservatizem? Ali ne gre za oklepanje na staro in preizkušeno proti novemu in nepreizkušenemu? (Abraham Lincoln)
 • Izraza »pozitivna nevtralnost« sta si nasprotujoča. Kot ne more biti tiger vegetarijanec, tako ne more biti nevtralnost pozitivna. (Krišna Menon)
 • Vsako umetnost, vsako filozofijo, lahko smatramo kot zdravilo za življenje, adjuvant za njegovo rast ali balzam za oboje: vedno se potegujejo za trpljenje in trpeče. (Friedrich Nietzsche)
 • Posmehovati se filozofiji, to pomeni filozofirati. (Blaise Pascal)
 • Filozofija se začne s čudenjem. (Platon)
 • Filozofe je treba imenovati tiste, ki se naslanjajo v vsem na bistvo, ne pa na mnenja prijateljev. (Platon)
 • Značilno čustvo za filozofa je: biti presenečen. (Platon)
 • Tisti, ki se v pravem pomenu izraza vmešavajo v filozofiranje, se vadijo umreti. (Platon)
 • Dokler filozofi ne bodo kralji v mestih ali dokler tisti, ki jih danes imenujemo kralji ali vladarji, ne bodo pravi filozofi, se ne bo nehalo hudo za mesta. (Platon)
 • Kaj je bolje kot prisebnost duha pri železniški nesreči? Odsotnost telesa. (Punch)
 • Velik optimist sem kar zadeva prihodnost pesimizma. (Jean Rostand)
 • Mislim, da slabi filozofi imajo nekaj vpliva, dobri pa nikoli. (Bertrand Russell)
 • Zbirka predsodkov, ki jih imenujemo politična filozofija je koristna, če je ne imenujemo kritika filozofije. (Bertrand Russell)
 • Pravijo nam, da se je organsko življenje razvilo postopoma iz praživali v filozofa, in ta razvoj, tako nam zagotavljajo, je nedvomno napredek. Žal je tisti, ki nam to zagotavlja, filozof in ne pražival. (Bertrand Russell)
 • Znanost je tisto, kar vemo, filozofija pa tisto, česar ne vemo. (Bertrand Russell)
 • Nazori posameznega človeka so mnogo manj neumni kot bi bili, če bi mislil sam. (Bertrand Russell)
 • Bral sem nekje, da je ljubezen prvo poglavje velike knjige o nehvaležnosti. (Sandeu)
 • Kaj je v imenu? Kar imenujemo vrtnica, bi pod drugim imenom dehtelo prav tako opojno. (William Shakespeare)
 • Zaljubljenost in modrost sta dve sestri, ki se zlasti pri moških nikdar ne ujemata, temveč sta vedno v nasprotju; kjer je ena, druge ni. (William Shakespeare)
 • Možgani tepca spremenijo filozofijo v neumnost, znanost v vraževerje in umetnost v pedantnost. Od tod univerzitetna izobrazba. (George Bernard Shaw)
 • Le poroči se. Če dobiš dobro ženo, boš srečen, če pa dobiš slabo, boš filozof. (Sokrat)
 • Naj tisti, ki bi premaknil svet, premakne najprej sebe. (Sokrat)
 • Kaj je težko? - Spoznati samega sebe. In kaj je preprosto? - Drugim dajati nasvete. (Tales)
 • Ničesar ne vemo. Edino upanje vedeti je, da »vemo vsi skupaj, to je zliti vse razrede vedenja in znanost«. (Lev Nikolajevič Tolstoj)
 • Različni nazori so vzrok za konjske dirke. (Mark Twain)
 • Kaj je filozofija lahko izvemo, izkusimo in se naučimo le s filozofiranjem. (Vorlander)
 • Vojna moške hitreje postara kot pravo in filozofija: bolj so izpostavljeni klicam, ki spodkopujejo in uničujejo in jih bolj odvrača od misli, ki spodbuja in ohranja. (Herbert George Wells)
 • Moj nasvet za vas je, da ne sprašujete zakaj in kam, ampak uživajte sladoled, dokler je na krožniku - to je moja filozofija. (Thornton Wilder)
 • Filozofijo sodobni jezik razume kot znanstveno obdelavo občih vprašanj o spoznavanju sveta in o življenskih nazorih. (Windelband)
 • Filozofija je znanost vseh možnih stvari, kako in zakaj so možne. (Christian Wolf)
 • Maska je lahko resničnejša kot tisto kar se skriva pod njo. (Slavoj Žižek)