Slovenski pregovori

seznam Wikimedie

Slovenski pregovori.

Afekt uredi

 • Ogenj in voda dobro služita, a slabo gospodarita.
 • Robato poleno se brž vname.
 • Majhen piskr'c hitro vzkipi.

Agresivnost uredi

 • Sitna muha nikoli dolgo ne živi.

Ambicija uredi

 • Kdor preveč objemlje, premalo objame.
 • Veliko še imajo ljudje, dovolj nikoli.
 • Med dvema stoloma se na tla usedeš.

Barve uredi

 • Pokaži mi svoje barve in povem ti, kdo si.
 • Pokazal je svoje barve.

Beg uredi

 • Če je že beg sramoten, je pa koristen.

Beseda uredi

 • Lepa beseda lepo mesto najde.
 • Po mestih ljudje besede cukre.
 • Dosti besed dosti dobrega ne pove.
 • Beseda je ključ.
 • Beseda ni konj.
 • Na méd se muhe love, na sladke besede ljudje.

Bioritmika uredi

 • Kdor se smeje v petek, se joče v nedeljo.
 • Kadar žalost do vrha prekipi, se veselje oglasi.

Blebetanje uredi

 • Blebetanje ima mnogo plev.

Boječnost uredi

 • Boječ fant ni še nikoli pri lepi punci spal.

Bolečina uredi

 • Velika rana se težko zaceli.

Čakanje uredi

 • Kdor čaka, dočaka.

Čast uredi

 • Čast je ledena gaz, ki hitro zvodeni.

Čustvo uredi

 • Česar je polno srce, o tem usta rada govore.
 • V srcu stoji življenje.

Danes uredi

 • Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri.

Dednost uredi

 • Jabolko ne pade daleč od drevesa, le potolče se.
 • Hruška ne pade daleč od kamna.
 • Začasa začne žgati, kar misli kopriva postati.
 • Kar mačka rodi, miši lovi.
 • Kar se v luži zleze, rado v lužo leze.
 • Ti očeta do praga - sin tebe čez prag.
 • Kri ni voda.

Delavec uredi

 • Stoječa voda se usmradi.
 • Zvest posel je malokdaj službe prosil.
 • Ni se rodil, kdor se ne zmoti.
 • Kdor veliko potuje, malo potká.
 • Kdor tuje delo gleda, svoje pozabi.

Delo uredi

 • Lonec lončarja hvali.
 • Brez dela ni jela.
 • Krava molze pri gobcu. (notranjska)
 • Kakor pri jelu tako pri delu.

Delo in izdelek uredi

 • Lonec lončarja hvali.
 • Ne tisti, ki začne, temveč tisti, ki dokonča, slavo dobi.

Delo in metoda uredi

 • Najprej štal'ca, potem krav'ca.
 • Mačka v rokavicah miši ne lovi.
 • Vsak po svoje, je dejal tisti, ki je s svedrom kravo drl.
 • Pri jedi se drži naprej, pri pijači nazaj, pri delu pa ob strani.
 • Najprej pometi svoj prag šele potem sosedovega.

Delo in napake uredi

 • Kar en rod z lahkoto pokvari, to drugi s težavo odpravi.

Delo in orodje uredi

 • Z golo roko se kače ne lovijo.
 • Slabo orodje je cesta k zamudi, mojstra ukrade in delavca utrudi.
 • Roka še ni naredila otroka.

Delo in plačilo uredi

 • Še božjega groba noče nihče zastonj paziti.

Dom uredi

 • Domača gora je najbolj zelena.
 • Povsod je lepo, a doma (je) najlepše.
 • Ljubo doma, kdor ga ima - kdor ga nima, pa za njim kima.

Domovina uredi

 • Nihče ne ljubi domovine, ker je velika, temveč ker je njegova.
 • Težko svojemu brez svojega.
 • Kdor po tujem hlepi, svoje izgubi.
 • Neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda.
 • Ljubimo kot zlato rudo milo nam domačo grudo.
 • Dražja nam domača gruda kot na tujem zlata ruda.

Družba uredi

 • Rad ostani, kjer pojo, hudobni pesmi nimajo.

Dvojnost uredi

 • Godec je kupus hvalil, meso pa jedel.
 • Na lice priljuden, narobe ostuden.
 • Kdor prosi, zlata usta nosi.

Egocentrizem uredi

 • Vsak po sebi vatle meri. (Vsak po sebi čevlje meri.)

Fluktuacija uredi

 • Goste službe, redke suknje.
 • Dosti gospodarjev, malo sukenj.

Govorice uredi

 • Veliko govorice, malo resnice.

Gozd uredi

 • Zaradi dreves ni videl gozda.
 • Sam je kakor panj v gozdu.

Grožnja uredi

 • Pes bojec huje laja kakor grize.
 • Pes, ki laja, ne grize.

Hvala uredi

 • Hvala je možu poguba.
 • Kdor hoče hvaljen biti, mora umreti, kdor hoče opravljan biti, se mora oženiti.
 • Samohvala se pod mizo vala.
 • Lastna hvala, cena mala.
 • Dobro blago se samo hvali.

Interesi uredi

 • Vsako tele ima svoje veselje, vsaka krava svojo zabavo, vsak osel ima svoj posel, vsak vol ima svoj prav, vsak bik ima svoj štrik.

Iskrenost uredi

 • Na jeziku med, v srcu led.
 • Od zunaj meden, od znotraj strupen.

Izkušenost uredi

 • Pobit pes se vsakega kamna ustraši.
 • Lisica iz pasti ušla, v past več ne pojde.
 • Stare vrane ne pobirajo črvov blizu brane.
 • Človek skušen več ve kot učen.
 • Teorija brez prakse je kot sedlo brez konja.
 • Kdor se ureže, se nauči tudi žeti.
 • Škoda in nezgoda je uspešna šola.
 • Osel ne gre dvakrat na led.

Jezik uredi

 • S konca jezika se rado izmika.
 • Jezik ni iz jekla ne iz kosti ali more bosti.
 • Beseda ni konj.
 • Kdor jezika špara, kruha strada.

Jok uredi

 • Otroci in starci brž jok iztresejo.
 • Iz smeha pride jok.

Laž uredi

 • Lažnivec ne sme biti pozabljivec.
 • Kdor laže, ta krade.
 • Laž ima kratke noge.
 • Laž samo izstopi iz ust in že se spotika.

Lepota uredi

 • Od lepote ni nič vzeti, pa jo vendar vsak hoče imeti.
 • Kdor hoče lep ostati, mora malo jesti.

Ljubezen uredi

 • Ljubezen nima oči.
 • Ljubezen zadušena še ni pogašena.
 • Ljubezen je včasih bolezen.

Medsebojni odnosi uredi

 • Prijaznost prijaznost najde.
 • Ena beseda češče bolj škoduje kot toča po deželi.
 • Dva kresilna kamna iskre delata.

Misel uredi

 • Za misli ni nobene uzde (zapore).

Mladost uredi

 • Mladost - norost, čez jarek skače, kjer je most.
 • Mlada kri mirno ne stoji.

Mnenja uredi

 • Kolikor glav, toliko pameti.
 • Kolikor glav, toliko pisav.

Modrost uredi

 • Bolje stare modrosti, kot nove norosti.

Mojster uredi

 • Kakršen je mojster, tako je delo.
 • Vaja dela mojstra, mojster dela vajo.

Motiviranost uredi

 • Kdor hoče, temu ni nič težko, kdor noče, vse.
 • Kateri konj dobro teče, tega ni treba tirati.
 • Predanega stvari zlato ne pokvari.
 • Bolna je, delat ne more; godci zagodejo, plesat' pa pojde.
 • Nova metla dobro pometa.

Narava uredi

 • Odpadli cvet se ne vrne več na vejo.
 • Sosedova trava je vedno bolj zelena.

Navada uredi

 • Česar Ivče se navadi, Ivanec se ne odvadi. (Kar se Janezek nauči, to Janez zna)
 • Navada - druga natura.
 • Navada je lahka, odvaja je težka.
 • Navada je ena muka, odvada dve.
 • Navada je železna srajca.

Nestrokovno sklepanje o človeku uredi

 • Kdor grdo gleda, še grše misli.

Nevoščljivost uredi

 • Če bi nevoščljivost gorela, ne bi bilo gozdov.

Norost uredi

 • Poučevati norca je toliko kot zdraviti mrliča.
 • Vsak človek enkrat znori.

Obljuba uredi

 • Kdor preveč obljublja, zaupanje izgublja.

Oddih uredi

 • Dober počitek je pol dela.
 • Po storjenem delu človek sladko počiva.
 • Čič ne da nič, stalo pa malo. (Sedenje ne da nič, stanje pa malo.)

Okolje uredi

 • Kakršna matka, taka Katka.
 • Če je oče junak, bo sin gotovo vojak.
 • Človek se med ljudmi obrusi kakor kamen po svetu.
 • Kmet blizu mesta ima vse napake kmeta in meščana.
 • Ako živiš med volkovi, zavijal boš tudi ti po volčje.
 • En norec deset norcev naredi.
 • Ako mož ženo zmerja, jo otroci tolčejo.

Opravičevanje uredi

 • Sam sebi je vsak mil sodnik.
 • Kdor se izpričuje, ta se obtožuje.

Osamljenost uredi

 • Osamljen človek najde prijatelja v živali.

Osebnost uredi

 • Človek brez slabosti, telo brez kosti.

Osebnostna stabilnost uredi

 • Prirojenih lastnosti nikdo ne ukrade.
 • Janezek se ne spreobrne, dokler se v jamo ne zvrne.
 • Lisica se dlake izlevi, zvijač se ne znebi.

Osebnostna dinamičnost uredi

 • Kdor te na posodo prosi, gre po blatu za tabo, če ti je dolžan, ogiblje se te na lepem.

Osebnostni razvoj uredi

 • V stare sode staro vino, v nove sode novo vino.

Otrok uredi

 • Prvi otrok je igračka, drugi čačka, tretji je šele otrok.

Pamet uredi

 • Bolje je funt pameti kot cent moči.
 • Konje merimo po pedi, ljudi po pameti.
 • Noben človek ni pameten ob vsakem času.
 • Brada dorastla, pamet nedozorela.
 • Prsa od junaka, glava od bedaka.

Pijača uredi

 • Vino ni rado samo.
 • Vino še modreca znori.
 • Voda še za v čevelj ni dobra.
 • Dobro jutro šnopc, zbogom pamet!

Podobnost uredi

 • Brat je podoben bratu kot pura puri.
 • Ene sorte ptiči skup' letijo.
 • Gliha vkup štriha.
 • Klin se s klinom zbija.

Poklici uredi

 • Kovačeva kobila in šuštarjeva žena sta vedno bosi.

Ponižnost uredi

 • Pokornih glav sablja ne seka.
 • Krotkih ovac gre veliko v en hlev.
 • Milo jagnje dve mami cica, nemilo ni ene.
 • Ponižen odgovor zlomi jezo, čemerna beseda pa jo vrže.
 • Kdor ponižuje se sam, podlaga je tujčevi peti. - Koseski (Kdor se preveč ponižuje, tega pohodijo.)

Posnemanje uredi

 • Človek se mora po ljudeh ravnati, ne ljudje po človeku.

Posojanje uredi

 • Če bi posojila čemu služila, bi posojali tudi žene.

Potreba uredi

 • Potreba je učiteljica človeka.
 • Potreba prebije železna vrata.
 • Hudič v sili še muhe žre. (V sili vrag še muhe žre.)
 • Glad je najboljši kuhar.
 • Gladnemu je vsak kruh kolač.
 • Sita mačka lovica, gladna mačka tatica.
 • Trebuhi so gluhi.
 • Trudnemu je lahko postiljati.

Povezanost duševnosti in telesnosti uredi

 • Kdor v jezi pije in v žalosti molči, nikdar dolgo ne živi.
 • Mnogo skrbi glavo zbeli, lice zgrbi.

Pravica uredi

 • Pravica je z glavo in nogami na njegovi strani.

Prepir uredi

 • Bolje tenek mir kot tolst prepir.
 • Kdor se prepira s kruhom, se tudi z ljudmi.
 • Prepir z debelim koncem neha.

Previdnost in neprevidnost uredi

 • Varuj se ženske, ki govori o svoji kreposti in moškega, ki se hvali s svojo poštenostjo.

Prijateljstvo uredi

 • Ni tisti tvoj prijatelj, ki te hvali, ampak tisti, ki te graja.

Priložnost uredi

 • Priložnost zamujena, ne vrne se nobena.

Protislovje uredi

 • Grbec (grbavec) tujo grbo vidi, svoje pa ne.

Rastline uredi

 • Kolikor ivja se o božiču na vejah blesti, toliko sadja prihodnje leto zori.
 • En cvet še ne naredi pomladi.
 • Ako zgodaj listje pade, so rodovitne njive rade.
 • Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj.
 • Če pomladi trta ne joče, tudi jeseni preša ne stoče.

Različnost uredi

 • Sto ljudi, sto čudi.
 • Kar enega veseli, drugega žalosti.
 • V nejevolji smo mrmravci, v sreči gizdavci.
 • Na svetu ni človeka, ki bi ustregel vsem ljudem.
 • Niso vse ovce enega hleva enake.
 • Kri mlada pravi: poskočiva! Kri stara pa: posediva!
 • Če se moškemu kaj pove, gre pri enem ušesu noter, pri drugem ven, če ženski, gre pri obeh ušesih noter, pri ustih pa ven.

Razpoloženje uredi

 • Kratka je žalost, kratko veselje, kratko je tudi naše življenje.
 • Veselje in žalost si roke podajata.
 • Vsako čudo za tri dni.

Relativnost uredi

 • V majhni cerkvi je majhen svetnik velik.
 • Med slepimi vlada škilavi.
 • Gospodje kakor hočejo, reveži, kakor morejo.
 • Prvi na vasi, zadnji v mestu.

Resnica uredi

 • Laž ima kratke noge.
 • Resnica je nebeška rosa; da jo ohraniš, pripravljal ji čisto srce.
 • Resnica se ne more nikdar z lažjo poljubiti.
 • Na srcu treznih, na jeziku pijanih je resnica.
 • Da se resnica prav spozna, treba je čuti dva zvona.
 • Več ko je lažnikov, lažje izveš resnico.
 • Skrivnost - če jo ve samo en, jo ve samo en, če jo pa dva, pa pol sveta.

Sanje uredi

 • Sanje - prazne marnje.

Skrb uredi

 • Skrbi more človeka, mačka miši.

Slovenci uredi

 • Boljša nam domača gruda kot na tujem zlata ruda!

Složnost uredi

 • V slogi bo svet takrat, ko se bo hodila muha na sonce gret s pajkom.

Smrt uredi

 • Dobro živeti, srečno umreti, to je hudiču račun podreti.
 • Bogati umrje, reveža pa vzame Bog.

Solidarnost uredi

 • Kar skupaj leži, skupaj drži.
 • Vrana vrani oči ne izkljuje.

Spomin uredi

 • Spomin je človeku najzvestejši prijatelj.
 • Zgodovina ne more biti učiteljica modrosti, če v njej iščemo navdih za novo sovraštvo.

Spor uredi

 • Še žlice v žličniku se zreškljajo, pa ne bi prišli navzkriž ljudje v hiši?
 • Kadar je štrena zamotana, se več ne zravna.
 • Zažgati je lahko, hud ogenj pogasiti pa težko.

Sposobnost uredi

 • Ni tako neumnega človeka, da bi za nekaj ne bil.
 • Mož se od ušes gori meri.
 • Sposoben krmar pluje tudi z raztrganimi jadri.
 • Da prejde na jakost, tud' krave zajce bi lovile.

Spoštovanje uredi

 • Kdor pri hiši dolgo je, vrata nanj cvile.

Spoznavanje človekove osebnosti uredi

 • Ako češ koga spoznati, oblasti mu daj!
 • Vsak sam ve, kje ga čevelj žuli.
 • Ni bolj praznega človeka mimo tistega, ki je sebe poln.

Sreča uredi

 • Srečen si, ako si ne želiš, česar ne moreš imeti.
 • Sreča na razpotju sedi.
 • Kjer ima on svoje prste vmes, ni sreče.

Starost uredi

 • Starega psa ne moreš naučiti novih trikov.
 • Brez starega vola ne gre voz iz dola.
 • Starost ni rada sama.
 • Stara glava - pusta glava.
 • Starost prihaja - moč odhaja.
 • Starega konja ne naučiš jahati.

Starši uredi

 • Vsaka koklja pred svoje piške brska.
 • Vsaka krava po svojem teletu veka.

Strah uredi

 • Strah ima velike oči.
 • Kdor strah v glavi nosi, temu je vsaka senca pošast.
 • Kogar je kača pičila, se boji zvite vrvi.

Šola uredi

 • Vsaka šola nekaj stane.

Tatvina uredi

 • Slaba sekira še nikoli ni bila s tnala ukradena.

Temperament uredi

 • Čim trši je oreh, tem manjše je jedro.
 • Molčeča voda bregove spodjeda. (Tihe vode globoke jame kopljejo.)(Tiha voda bregove dere.)

Trgovanje uredi

 • Kdor prodaja, mu je eno oko zadosti, a kdor kupuje, potrebuje obe.
 • Nismo bogati, da bi kupovali poceni.

Učenje uredi

 • Kar se Janezek nauči, tudi Janezek stori.
 • Kar se fantek nauči, starček še stori.
 • Vednosti ne zajemamo s korcem.
 • Do znanja težko, z znanjem lahko.
 • Več vidijo oči kot ušesa.
 • Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

Učitelj uredi

 • Kakršno učiteljstvo, takšna šola.
 • Učenec pri slabem učeniku (učitelju) je kakor pri dimu kuhana jed.

Ugled uredi

 • Dobro blago se samo hvali.
 • Lastna hvala se pod mizo valja.
 • Lep glas se čuje daleč, a grd še trikrat dlje.
 • Dober glas seže v deveto vas, slab pa v deveto deželo.
 • Da ima koza denar, gospa bi ji rekli.
 • Obleka naredi človeka.

Ujemanje in neujemanje uredi

 • Gliha vkup štriha.
 • Maček je mački najljubši.
 • Kdor laže, ta krade.
 • Kakor ogovor, tak odgovor.
 • Kakor pozdravljaš, tako ti odzdravljajo.
 • Kdor me je lani bil, niti letos mi ni mil.
 • Kakor poje stara ptica, tako mlada.
 • Kakor starši delajo, tako se mladi uče.

Upanje uredi

 • Upanje je vogelni kamen človeškega življenja.

Uspeh in neuspeh uredi

 • Na nizkega osla se lahko vsakdo povzpne.
 • Kdor visoko leta nizko pade.

Vaba uredi

 • Kdor konja lovi, mu mrve moli.

Varnost uredi

 • Na domačem pragu se petelin lahko repenči.
 • Tudi močnemu volu lahko rog poči.

Veselje uredi

 • Kdor ni užil žalosti, ne zna ceniti veselja.

Vest uredi

 • Vest je najboljše vzglavje.
 • Vsakdo ima svojega črva v nedru.

Videz uredi

 • Še kol je lepši, če se nanj dene lepa obleka.
 • Je bolj vidno kakor pridno.
 • Grša je gos, bolj se snaži.
 • Obleka ne naredi človeka.

Vino uredi

 • Vinski ključ vse odpre.
 • Ne kvari vina z vodo, kakor ne ljubezni s poroko.

Vodenje uredi

 • Kjer gospodar v vsak kot pogleda, tam ni treba boljšega reda.
 • Dekla se po gospodinji vrže, ne gospodinja po dekli.
 • Kakršen pastir, taka čreda.
 • Slaba cerkev, v kateri ni nikdar pridige.
 • Kjer ima gospodar oči zaprte, tam jih imajo posli odprte.
 • Težko gospodarju, ki ga posli uče.
 • Ako se samo kuha, je slaba juha.

Vrednotenje uredi

 • Pošten smeh je vreden več kot dva joka.
 • Bolje je site komarje trpeti kot gladne dopuščati.
 • Izhojene poti ne daj za neizhojeno.

Vzgoja uredi

 • Mlado drevo se upogiba, ne staro.
 • Dokler je drevo mlado, lahko ga upogneš, kamor hočeš.(Upogibaj drevo dokler je mlado.)
 • Kjer oče kaznuje, mati pomiluje, odgoja taka je prazna tlaka.

Vživljanje uredi

 • Sita mačka gladni ne veruje.
 • Sita vrana lačni ne verjame.

Začetek uredi

 • Prag je najvišja gora.

Zadovoljstvo in nezadovoljstvo uredi

 • Bogatec (bogataš) je toliko zadovoljen s svojim bogastvom kot siromak z beraštvom.

Zahrbtnost uredi

 • Kdor te hvali, te misli prevarati.

Zakonska zveza uredi

 • Žena se v možu vidi.
 • Žena pusta, mož gotovo pijanec.

Zamera uredi

 • Boljša je prva zamera kot zadnja.

Zaverovanost vase uredi

 • Vsak berač svojo malho hvali.

Zdravje uredi

 • Kdor dela, tri dni dlje živi.

Značaj uredi

 • Samoglavnež ne bo nikdar dobre kaše jedel.
 • Sto ljudi, sto nravi.

Znanje uredi

 • Kdor veliko govori, veliko ve ali veliko laže.
 • Vsi ljudje vse vedo.
 • Vsega nobeden ne ve.
 • Kdor veliko ve, malo verjame.
 • Zna samo en jezik - kot žaba v kalu.
 • Kdor ni prišel dlje od korita, temu je vsaka mlaka morje.
 • Bolje je biti nepoučen kot slabo poučen.
 • Kaj ti veš, ki žgance ješ, mi vemo, ki beremo.
 • Več glav več ve.

Zvestoba uredi

 • Še sam sebi nisi zvest, kako bi ti bil drug?

Zvitost uredi

 • To je pribita resnica: babe so bolj zvite kot lisica.

Žalost uredi

 • Žalost in tuga je strupena kuga.
 • Žalost je nadloga, ki srce topi.
 • Žalost samoto išče.
 • Kadar žalost do vrha prekipi, že veselje se glasi.

Ženska uredi

 • Vsaka ženska ima svojo čud.

Življenje uredi

 • Ko bi človek vse grenjave povsem izpil, en trenutek povsem živ bi ne bil.

Viri uredi