Hodi k oltarskomi svestvi

Hodi k oltarskomi svestvi, molitvenik, ki ga je napisal Jožef Klekl in izdal leta 2010.

Hodi k oltarskomi svestvi

Navedki uredi

  • Drage düše!
    Jezus, od koga je sam oča nebeski z nebe na zemlo doli glaso, da je njegov Sin, je z svojimi jezerami čüdami dokazao, da je té glas božji istinski, da je on ne samo človek, nego právi Bog tüdi. Da čüde samo Bog more číniti; človek nikdar ne. Delao je pa te čüde zato, naj mi njemi vse verjemo. Vsaka njegova čüda glas dá i kriči nam: ki je mogoči betežnika ne ednoreč zvračiti, vodo na vino obrnoti, mrtvoga na žitek obüditi, je mogoči vse tisto zdržati, kaj nam obeta. (predgovor prve izdaje)
  • Predgovor k II. izdaji.
    Pred 13 leti je izišla ta knižica. Sv. Jožef, oča Materecerkvi jo je posebno blagoslovo. Deset jezero falatov je naše dobro lüdstvo v dobrih treh letah razneslo i si po njih lepšalo düše pri Jezuši. Svetovna bojna preprečila novo izdavanje te prilüblene knižice. Zdaj kda so časi mirnejši, zadovolim želi k oltarskomi Svestvi hodečih düš, pa jo znova na sevtlo dam.

Viri uredi