Predloga:Tlx

{{ Tlx }}


Uporaba: {{Tlx|ime predloge|prvi parameter|...}}

Do trije parametri se prikažejo kot nameščeni, nadaljnji kot »|itd.«, za podrobnosti glej Predloga:Lts.