Pierre Augustine Caron de Beaumarchais – Drugi jeziki