Delo: Razlika med redakcijama

dodanih 1.227 zlogov ,  pred 8 leti
m
+ Leon XIII.
m (+ Leon XIII.)
 
== Navedki ==
 
* ''Še vedno radi spregledamo dejstvo, da je delo postalo brezdelna dejavnost.'' ([[Mark Abrams]])
* ''Imam preveč energije, da bi delal.'' ([[Marcel T. Achard]])
* ''Vse, kar lahko dosežeš brez truda in dela, nima prave vrednosti'' ([[Thomas Addison]])
* ''Ne delam rad, priznam pa, da drugi delajo.'' ([[Arthur Adamov]])
* ''Tam, kjer drugi predlagajo svoja dela, jaz poskušam pokazati samo svojega duha.'' ([[Antonin Artaud]])
* ''Govori malo, delaj veliko.'' ([[Avot]])
* ''Kako naj se zanimam za svoje delo, če mi ni všeč?'' ([[Francis Bacon]])
* ''Velika dela so vedno le srečni poskusi.'' ([[Théodore de Banville]])
* ''Ni velikegaVelika dela, kiso bivedno bilole dogmatičnosrečni poskusi.'' ([[RolandThéodore de BarthesBanville]])
* Ni velikega dela, ki bi bilo dogmatično. ([[Roland Barthes]])
* ''Delo vliva olje v svetilko življenja, mišljenje vžiga njen plamen.'' ([[John Bellers]])
* ''Delo je posmrtna maska zamisli.'' ([[Walter Benjamin]])
* ''SemDelo vnetje opazovalecposmrtna delovnihmaska naporov drugegazamisli.'' ([[TristanWalter BernardBenjamin]])
* Sem vnet opazovalec delovnih naporov drugega. ([[Tristan Bernard]])
* ''Karkoli je vredno delati, je vredno delati slabo, dokler se ne naučite tega dobro opraviti.'' ([[Steve Brown]])
* ''Za vse, karKarkoli je vredno imetidelati, moraje človekvredno plačatidelati ceno;slabo, cenadokler pase jene vselej delo, potrpežljivost,naučite ljubezentega indobro požrtvovalnostopraviti.'' ([[JohnSteve BurroughsBrown]])
* Za vse, kar je vredno imeti, mora človek plačati ceno; cena pa je vselej delo, potrpežljivost, ljubezen in požrtvovalnost. ([[John Burroughs]])
* ''Vrhovni zakon izumiteljstva je, da človek postane izumitelj le z delom.'' ([[Emile Chaltier]])
* ''Povsod je delo in povsod trpljenje: vendar so dela sterilna in plodna, trpljenja sramotna in slavna.'' ([[Robert de Felicite]])
* ''SvetPovsod je polndelo voljnihin ljudi.povsod Nekateritrpljenje: vendar so voljnidela delati,sterilna drugiin soplodna, jimtrpljenja voljnisramotna prepustitiin deloslavna.'' ([[Robert Frostde Felicite]])
* ''DelSvet je poln voljnih ljudi. dela,Nekateri aso nevoljni mislidelati, drugi delso pajim misli,voljni aprepustiti ne deladelo.'' ([[FuscoliRobert Frost]])
* Del ljudi dela, a ne misli, drugi del pa misli, a ne dela. ([[Fuscoli]])
* ''Življenje ni delo: nenehno delo človeka poneumi.'' ([[Charles de Gaulle]])
* ''KadarŽivljenje jeni delo: prisila,nenehno jedelo življenječloveka suženjstvoponeumi.'' ([[MaksimCharles de GorkiGaulle]])
* Kadar je delo prisila, je življenje suženjstvo. ([[Maksim Gorki]])
* ''Delajmo tedaj, da bomo dobro mislili; v tem je načelo morale.'' ([[Claude Adrien Helvetius]])
* ''Zdrava pamet, to je načelo in izvor dobrega pisanja.'' ([[Horacij]])
* ''KdorZdrava je zamišljenpamet, nito brezdelen.je Delonačelo jein lahkoizvor vidnodobrega in nevidnopisanja.'' ([[Victor HugoHoracij]])
* Kdor je zamišljen, ni brezdelen. Delo je lahko vidno in nevidno. ([[Victor Hugo]])
* ''Delam, kar mi je v užitek, dolgočasi pa me misliti zakaj.'' ([[Francis Jammes]])
* ''LjudjeDelam, kikar ničmi neje delajov užitek, sedolgočasi učijopa slabome delatimisliti zakaj.'' ([[KolumelaFrancis Jammes]])
* ''DelavecLjudje, ki želinič dobrone opraviti svoje delodelajo, najse začneučijo brusitislabo svoje orodjedelati.'' ([[Kong ZiKolumela]])
* Delavec, ki želi dobro opraviti svoje delo, naj začne brusiti svoje orodje. ([[Kong Zi]])
* ''Če je moja dolžnost delati, je moja pravica živeti.'' ([[Srečko Kosovel]])
* ''LažjeČe je delatimoja večdolžnost stvaridelati, hkratije kakormoja papravica eno dalj časaživeti.'' ([[KvintilijanSrečko Kosovel]])
* Lažje je delati več stvari hkrati kakor pa eno dalj časa. ([[Kvintilijan]])
* ''Telesno delo je boleče za dušo, prav zato so reveži srečni.'' ([[Françis de La Rochefoucauld]])
* ''Delo je pomembnejše od kapitala in od njega neodvisno. Kapital je plod dela in ne bi nikdar obstajal, če delo ne bi bilo pred njim. Delo je nad kapitalom in zasluži, da ga mnogo bolj upoštevamo.'' ([[Abraham Lincoln]])
* Cerkev zabičuje delavskim stanovom te-le dolžnosti: Popolno in zvesto izvršuj določeno delo, za katero si se zavezal prosto in s pravično pogodbo. Gospodarju nobene škode ne napravljaj ne na imetju, ne na osebnosti. Ako braniš svoje pravice, zdrži se vsake sile in nikdar ne snuj kakega upora. Ne druži se z zlobnimi ljudmi, ki te motijo s slepilnimi navadami, a ti zapuščajo le grenko prevaro in pogin! Dolžnosti pa, katere zabičuje cerkev posestnikom in delodajalcem, so te-le: Ne imej in ne ravnaj z delavci kakor s sužnji, spoštuj njih osebno vrednost, ki je toliko večja, ker so kristjani! Rokodelstvo in delo ne ponižuje, zato vsak, ki pametno in krščansko misli, prišteva delavcem v čast, da si samostojno z mnogimi težavami in trudi ohranjujejo svoje življenje. Nečastno pa in nedostojno je, ljudi izsesavati samo v lastno korist in jih le toliko ceniti, kolikor je vredna njih delavska moč. - Cerkev delodajalcem tudi še kliče: Ozirajte se tudi na duševni blagor in verske potrebe delavcev. Dolžni ste, delavcem dovoliti časa za bogoslužbene vaje. Vi ste dolžni pri delu odstraniti vse, kar bi delavce zapeljevalo in jim nastavljajo nravne nevarnosti. Ne zatirajte v delavcih skrbljivosti za domačo hišo in za varčnost; krivično je nakladati delavcem več dela, kakor ga premorejo njih moči ali zahtevati od njih del, ki niso primerna njih starosti ali spolu. Predvsem pa opominja cerkev delodajalce, nikar ne pozabiti načela: Vsakemu svoje! ([[Leon XIII.]])<ref>Leon XIII., ''Delavsko vprašanje'', Katoliška tiskarna, Ljubljana 1891, strani 16-17.</ref>
* ''Mislimo samo na svoje dejanje, ne pa na sadove svojih del.'' ([[Mahabharata]])
* ''Delo je pomembnejše od kapitala in od njega neodvisno. Kapital je plod dela in ne bi nikdar obstajal, če delo ne bi bilo pred njim. Delo je nad kapitalom in zasluži, da ga mnogo bolj upoštevamo.'' ([[Abraham Lincoln]])
* ''Delo... ne obstaja v nepismenem svetu... Kjer sodeluje ves človek, ni dela. Delo se začne z delitvijo dela.'' ([[Marshall McLuhan]])
* ''Mislimo samo na svoje dejanje, ne pa na sadove svojih del.'' ([[Mahabharata]])
* ''Tisti, ki se hočejo nekaj naučiti, niso nikdar brezposelni.'' ([[Charles de Secondat Montesquieu]])
* ''Delo... ne obstaja v nepismenem svetu... Kjer sodeluje ves človek, ni dela. Delo se začne z delitvijo dela.'' ([[Marshall McLuhan]])
* ''Imejte radi vse, kar delate.'' (neznani)
* ''Tisti, ki se hočejo nekaj naučiti, niso nikdar brezposelni.'' ([[Charles de Secondat Montesquieu]])
* ''Delajte, kar delate radi.'' (neznani)
* ''Imejte radi vse, kar delate.'' (neznani)
* ''Prepustite se situacijam, ki niso v zvezi z vašim delom, kot so šport, konjički, v katerih lahko uživate in uspete.'' (neznani)
* ''Delajte, kar delate radi.'' (neznani)
* ''Skupinsko delo se porodi, ko se namesto na »jaz« osredotočite na »mi«.'' (neznani)
* ''Prepustite se situacijam, ki niso v zvezi z vašim delom, kot so šport, konjički, v katerih lahko uživate in uspete.'' (neznani)
* ''Načrtujte svoje delo za danes, nato pa uresničite svoj načrt.'' ([[Norman Vincent Peale]])
* ''Skupinsko delo se porodi, ko se namesto na »jaz« osredotočite na »mi«.'' (neznani)
* ''Delo je premagalo snov.'' ([[Publis Naso Gvid]])
* ''Načrtujte svoje delo za danes, nato pa uresničite svoj načrt.'' ([[Norman Vincent Peale]])
* ''Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal.'' ([[John Ruskin]])
* ''Delo je hranapremagalo plemenitih dušsnov.'' ([[LuciusPublis AnnaeusNaso SenekaGvid]])
* ''Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal.'' ([[John Ruskin]])
* ''Delo razglaša najboljše ljudi.'' ([[Lucius Annaeus Seneka]])
* [[Lucius Annaeus Seneka]]
* ''Najbolj delovni del človeškega telesa so komolci.'' ([[Ronald Sirl]])
:* Delo je hrana plemenitih duš.
* ''Ti lahko narediš nekaj, česar jaz ne morem. Jaz lahko naredim nekaj, česar ti ne moreš. Skupaj pa lahko narediva zelo veliko.'' ([[Mati Terezija]])
:* ''Delo razglaša najboljše ljudi.'' ([[Lucius Annaeus Seneka]])
* ''Da bi opravili velika dela, moramo živeti, kot da nam ni umreti.'' ([[Vauvenargues]])
* ''Najbolj delovni del človeškega telesa so komolci.'' ([[Ronald Sirl]])
* ''Odgovorni smo za to, kar delamo, pa tudi za tisto, česar ne delamo.'' ([[Voltaire]])
* ''Ti lahko narediš nekaj, česar jaz ne morem. Jaz lahko naredim nekaj, česar ti ne moreš. Skupaj pa lahko narediva zelo veliko.'' ([[Mati Terezija]])
* ''Stvar, ki jo je potrebno najprej narediti, je prav tista, ki leži neopravljena pred vami.'' ([[William Walker Atkinson]])<ref>[http://www.doria.si/knjigarna/q/artikel/3987 Skrivnost uspeha. Atelje Doria, 2009]</ref>
* ''Da bi opravili velika dela, moramo živeti, kot da nam ni umreti.'' ([[Vauvenargues]])
* ''Delati, kar hočeš delati, je življenje. In nobenega pravega zadovoljstva ni v življenju, če smo prisiljeni delati nekaj, česar ne maramo delati in če ne moremo delati tistega, kar hočemo delati. A zagotovo lahko delaš, kar hočeš delati; tvoje poželenje, da bi nekaj naredil, je dokaz, da imaš v sebi moč, ki tisto lahko naredi.''([[Wallace D. Wattles]])<ref>[http://www.doria.si/knjigarna/q/artikel/5554/financni_uspeh_-_izkoristite_moc_kreativnega_misljenja Finančni uspeh. Izkoristite moč kreativnega mišljenja]</ref>
* ''Odgovorni smo za to, kar delamo, pa tudi za tisto, česar ne delamo.'' ([[Voltaire]])
* ''Stvar, ki jo je potrebno najprej narediti, je prav tista, ki leži neopravljena pred vami.'' ([[William Walker Atkinson]])<ref>[http://www.doria.si/knjigarna/q/artikel/3987 Skrivnost uspeha. Atelje Doria, 2009]</ref>
* ''Delati, kar hočeš delati, je življenje. In nobenega pravega zadovoljstva ni v življenju, če smo prisiljeni delati nekaj, česar ne maramo delati in če ne moremo delati tistega, kar hočemo delati. A zagotovo lahko delaš, kar hočeš delati; tvoje poželenje, da bi nekaj naredil, je dokaz, da imaš v sebi moč, ki tisto lahko naredi.''([[Wallace D. Wattles]])<ref>[http://www.doria.si/knjigarna/q/artikel/5554/financni_uspeh_-_izkoristite_moc_kreativnega_misljenja Finančni uspeh. Izkoristite moč kreativnega mišljenja]</ref>
 
== Pregovori ==
 
* ''Dobrega konja ni treba spodbadati.'' ([[italijanski pregovori|italijanski pregovor]])
* ''KadarDobrega konjkonja teče,ni netreba uporabljaj ostrogspodbadati.'' ([[italijanski pregovori|italijanski pregovor]])
* ''ČeKadar spiškonj teče, ribe ne ulovišuporabljaj ostrog.'' (italijanski pregovor)
* ''HiterČe pri jeluspiš, hiterribe prine deluuloviš.'' (italijanski pregovor)
* ''KdorHiter sampri nardijelu, storihiter zapri tridelu.'' (italijanski pregovor)
* ''Kdor delasam - falìnardi, kdorstori ne dela...za frlìtri.'' (italijanski pregovor)
* ''Če onKdor dela zate- falì, delaškdor tudine tidela... zanjfrlì.'' ([[japonski pregovori|japonskiitalijanski pregovor]])
* ''Tisti,Če kion jedela goro prestavilzate, je začeldelaš ztudi drobnimti kamenjemzanj.'' ([[kitajskijaponski pregovori|kitajskijaponski pregovor]])
* ''KolikorTisti, slabšeki deloje goro prestavil, tolikoje začel z glasnejšedrobnim pozavnekamenjem.'' ([[nemškikitajski pregovori|nemškikitajski pregovor]])
* ''LonecKolikor lončarjaslabše hvalidelo, toliko glasnejše pozavne.'' ([[slovenskinemški pregovori|nemški pregovor]])
* ''BrezLonec delalončarja ni jelahvali.'' ([[slovenski pregovor]])
* Brez dela ni jela. ([[slovenski pregovor]])
 
== Dela ==
* ''Če kdo noče delati, naj tudi ne je.'' ([[Biblija]])
* ''Delavcu je spanje sladko.'' ([[Biblija]])
* ''Vsakdo je delal, kar se mu je zdelo prav.'' ([[Biblija]])
 
* ''Če kdo noče delati, naj tudi ne je.'' ([[Biblija]])
== Filmi ==
* ''Delavcu je spanje sladko.'' ([[Biblija]])
* ''Vsakdo je delal, kar se mu je zdelo prav.'' ([[Biblija]])
 
== FilmiViri ==
 
{{Viri}}
 
== Glej tudi ==
* [[seznam tem]]
 
* [[Počitek]]
== Viri ==
* [[Dopust]]
* [http://www.misli.com/misli/delo/main.php Misli.com]
* [http://www.doria.si Spletna knjigarna Doria]
<references/>
 
 
3.599

urejanj