Charles Noble

Charles Noble

NavedkiUredi

  • Imeti morate daljnosežno vizijo, ki vas bo ščitila pred tem, da bi vas ovirali majhni neuspehi.